logo

inregelen = besparen

 

Verreweg de meeste c.v.-installaties in Nederland zijn radiatorzijdig niet ingeregeld. Omdat de pompdruk in een installatie bij het starten van de c.v.-ketel het hoogst is direct bij de ketel moet een installatie zo ingeregeld zijn dat de meest ongunstige kringloop, de verst gelegen radiator, het snelst zijn warmte toegeleverd krijgt. Als dit niet het geval is komt er heel snel te warm c.v.-water terug in de ketel en zorgt de temperatuursensor in de ketel ervoor dat de ketel gaszijdig terug gaat moduleren. Dit resulteert in het niet of traag warm worden van de verst gelegen radiatoren. Is dit nu een studeerkamer van de kinderen of een werkkamer van de heer c.q. vrouw des huizes, dan komt er al snel de klacht: het is hier niet warm!! Vervolgens wordt de kamerthermostaat een standje hoger gezet en krijgen ALLE radiatoren een hogere watertemperatuur toegevoerd. Dit veroorzaakt het onnodig meerdere keren aanslaan van de c.v.-ketel en verhoogt de gasrekening.

Het inregelen van de radiatoren geschiedt d.m.v. dubbelinstelbare radiatorventielen hetzij normaal of thermostatisch of d.m.v. voetventielen. Omdat de warmteverliezen in ieder vertrek anders zijn en we te maken hebben met diverse correctiefactoren is het inregelen een zeer nauwkeurig werkje wat behoorlijk tijdrovend kan zijn. Dit is dan ook gelijk de reden dat het niet of zelden uitgevoerd wordt en dat vaak de mogelijkheden ontbreken om het alsnog te regelen. Immers je moet ergens voor betalen wat totaal niet zichtbaar is maar wat je wel voelt in de portemonnee doordat de stookkosten onnodig oplopen.
Besparingen op het gasverbruik kunnen oplopen van 15% tot 25% en dan hebben we nog niet gesproken over lage temperatuurverwarming. Hierover in een ander hoofdstuk.

 

zie ook: wbk-rapport en klimaatakkoord Parijs 2015